Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Det var høilys Dag - Klokken var to om Eftermiddagen; vi havde tilbragt fem Timer deroppe - men den store Plads om Kirken forekom mig mørk. Mit Blik saaredes af Steenbroen og de omliggende Bygninger; det ledte om Horizont, og fandt ingen; det søgte en Afgrund, der var ingen - og dog holdt jeg mig fast til Adams af Frygt for at tabe Ligevægten. Som man er søesyg endnu paa Landbredden, saa var jeg nu først luftsyg paa 302 Gaden. Jeg saae op til Spiirspidsen, og saae mig der endnu. Saaledes ravede jeg til Vertshuset.