Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

"For tive Capitainer,
"Alle i en Rad!
"Ladida! ladida! dallalla!
"Leida, ridi, rada!
Lada, didili, da!
- - -
"Det er min Donnas Fødselsdag!
"Kom! lad os holde Helligdag!
"Hver være lystig!* etc.