Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Den 5te August.