Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Kirkeklokkernes festlige Ringen og Kimen vakte mig. Det var atter den skiønneste Soldag. Vi iilte ned til Rhinbroerne, under hvilke den herlige Flod med piilende Fart henbruser. Den største er 600 Skridt lang; hvor Strømmen er kaadest, hviler den paa nedsænkte Skibe; den bævede under vore Fødder. Udsigten derfra til begge Sider er smilende.