Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Strassburg ligger omtrent en halv Fierdingvei fra denne Broe, ved Sammenløbet af Ill og Breusch, to mindre Floder som foreente ved den saa kaldte Ruprechtsau udgyde sig i Rhinen. Illen løber igiennem Staden selv. Fæstningsværkerne ere vidtløftige, og som det lader til, i god Forsvarsstand; foruden dens egen Befæstning har Byen, ligesom Kiøbenhavn, et Kastel, og to smaae Forter. Man tæller omtrent 60,000 Indvaanere.