Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Fruentimmerne af den lavere Klasse, Tienestepiger, fattige Borgerdøttre, og overhovedet de, som have beholdt det tydske Sprog (der her klinger afskyelig) Dragt og Sæder, udmærke sig med en underlig og saare urimelig Hovedpynt. Magdalene, vor Opvarterske, en levende, naiv og tækkelig Elsasserinde fra Schletstadt, klagede jammerlig over den Hoved- og Øiepine, denne stramme Haarfrisur foraarsagede hende. Lokkerne snoes nemlig saa tæt og stramt som mueligt opad i Form af et Sneglehuus til op over Issen, hvor de fæstes med een eller fleere Jernnaale. Den hele Top er saa haard som en Steen. Naar disse Piger blive Koner bære de guld- eller sølvstukne Huer med tre Snipper paa Baghovedet og en Topee i Panden. Denne Mode er sikkert ligesaa gammel som Taarnet.