Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Særsynet af denne Velstand, sagde Sparzet, lader sig udentvivl allene forklare af den noget større Grad af Frihed, og de besynderlige Rettigheder, Elsas beholdt efter dets Indlemmelse i Frankrigs Monarkie, og af den Mængde Protestantere, som findes her, og, som jeg har erfaret, ere i høieste Grad protestantiske* *

310 - og Særsynet af den her giærende Opstand af de Angreb paa den hidtil nydte Frihed, hvilke Ministerdespotismen i de sidste Tider har tilladt sig. - O! dertil er sikkert meer end Grund nok, sagde Adams - Oprør er altid Regieringens Skyld. -