Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Vi havde paa det sidste Stykke af vor magiske Fart giennem Elsas ganske glemt den politiske Revolution i Frankrig over den physiske uden om; og den psychologiske inden i os. Ogsaa havde jeg for min Part begyndt at frygte meer og haabe mindre af hin galliske Rystelse. Jeg havde begyndt at tvivle, om det af saamange paa hinanden følgende Neroner, Tiberier, Claudier og aandelige Gildinger af alle Arter maaskee i Bund og Grund fordærvede Paris var skikket til Frihedens Vugge. Bag hine Fielde, sagde jeg, vil jeg først oplede dig, du Sædelighedens Datter! du som ligesaa umuelig kan opklækkes og voxe imellem Laster, som din Moder under Hofgifttræets Greene.