Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Til Lykke udslettede den sidste Indskrift ikke den første. Henrivende Frastøden! hvad skal jeg kalde den underlige lokkende rædsomme Følelse, som bemestrede sig min Siæl ved Synet af den nære Jura, ved Indfarten i Basel? Uvilkaarligen blottede jeg mit Hoved - uvilkaarligen foldede jeg mine Hænder - Dybt, inderlig