Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Skønt originaltrykket af Labyrinten, der udkom 1792 og 1793 i to dele, er ret skødesløs i ortografisk henseende, er det dog foretrukket som tekstgrundlag for denne udgave fremfor versionen i Danske Værker 1-12 (1846), som nok indeholder egenhændige rettelser af Baggesen, men som i øvrigt er ortografisk normaliseret efter den tids konventioner.