Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

I overensstemmelse med Gyldendals Bibliotek som helhed er følgende principper fulgt: rettelse af oplagte trykfejl, dvs. forvanskede ord. Normalisering af inkonsekvenser (af typen De- de), indsættelse af manglende citationstegn, ændring af meningsforstyrrende interpunktion. Der er imidlertid ikke tilstræbt fuld konsekvens i ortografien, datidens variable stavemåde er bevaret (f. eks. Karakter - Carakter - Carakteer - Charakter). Også sådanne dobbeltformer som har hjemmel i sprogbrugen på Baggesens tid, er respekteret (f. eks. aandrig - aanderig).