Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Diele forstue, skænkestue