Baggesen, Jens Uddrag fra Labyrinten

Ud fra denne splittelse forstår man også oplevelseshungeren. I brevet fra Mannheim - stilet til Frederikke Brun, som deltog i rejsens første etape til Pyrmont - taler han om sin adsplittelse ikke blot i to, som sin navne Janus bifrons, men i tre. Imidlertid har den dramatiske hændelse, han dér skildrer, bragt en slags enhed i trefoldigheden (s. 274 ff.): At udsætte sig for påtrængende begivenheder suspenderer for en tid sindets sønderdelende processer. Rejsen bliver en nødvendig livsform. Bag ligger altså drømmen om enhed i adsplittelsens mangfoldighed, og man kan gerne se hans enhedssyner om en kommende kosmopolitisme som et udslag - her på det politiske plan - af samme drift. Disse selv-identifikationer: letheden ved projektioner og omvendt ved genkendelser af sig selv i ydre situationer, der således bliver symbolske, er nært knyttet til hans særlige kunstneriske genius.