Baggesen, Jens Visse pa Hr. Schultz's og Mad. Hostrups Bryllupsdag d. 30. Novbr. 1792