Baggesen, Jens Til Kronprindsen, d. 7. Decbr. 1788