Baggesen, Jens Til Skibet, som førte Kronprindsen over Havet