Baggesen, Jens De Skiønnes Skaal, d 26. Novbr. 1786