Baggesen, Jens Till Zeline, som raadede mig til at skrive Satirer