Baggesen, Jens Sendebrev fra de tre Gratier til Udgiveren af Bladet Søndagen, 1814