Baggesen, Jens Tilegnelse. Fortsættelsen ad Da jeg var lille