Baggesen, Jens Uddrag fra Rimbrevpennen, eller den korsøerske Svane

Hvad min Billet - som Parenthesen
Om den korsøerske Svanes Væsen
Har giort lidt længer, end maaskee
Den burde være, skal man see -
Dig egentlig har at berette,
Er ellers, korteligen, dette: