Baggesen, Jens Uddrag fra Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890

- -, - 26-27. Hvis ei, som Evalds,... mod min Harpes Klang] J H.C.Sneedorff's Sørgedigt over Ewald i Adresseavisen 1781 (see hans "Efterladte Digte" ved Rahbek, 1829, S. 137) hedder det: