Baggesen, Jens Uddrag fra Poesiens Oprindelse

Hermoder kom igien med den Besked
Til Asgaard. "Paa min Ære!" sagde Frigge -
"Ved Solen!" udbrød Frey - "Ved Miølner!" meldte Thor -
14 Og Odin nægtede det ikke -
"Den Sag har meget stor Sandsynlighed!
" Vor Qvasers Viisdom var en Dødelig for stor! "
Hvorpaa de sloge sig igien til Rolighed.