Baggesen, Jens Uddrag fra Poesiens Oprindelse

Der stod de i en Maade! aldrig har
Man seet en Gud at hænge saa med Næsen,
21 som Odin her. Det fast paa Nippet var,
Han glemte sit guddommelige Væsen,
Og græd af Ærgrelse, som rigtig nok
Han havde Aarsag til ved slig en Bok!
Der stod de begge med to lange Næser,
Saa lange som de var!
Hvad var at giøre her? Veed du det, Læser?
"Farvel, min Far!"