Baggesen, Jens Uddrag fra Thomas Moore eller Venskabs Seier over Kiærlighed

Hvi vil jeg seile da? Spørg Skiæbnen, kiære Ven!
Man staaer mod alle Ting, kun ei mod den.