Baggesen, Jens Uddrag fra Thomas Moore eller Venskabs Seier over Kiærlighed

Jeg ønsker meget hiertelig,
At det gik ligesaa med mig -
Nu, Herre Gud! det gaae nu, som det kan!
Igien til vores lykkelige Mand.