Baggesen, Jens Uddrag fra Thomas Moore eller Venskabs Seier over Kiærlighed

I Elskovs Sukke sødt for Moore sig bortliste,
Han i sin Tummel dog sin Ven bestandig seer,
Og seer ham med Forundring meer og meer
Sin fordums Munterhed at miste.