Baggesen, Jens Uddrag fra Ja og Nei eller Den hurtige Frier

Fornøiet Herren blev, og glad blev Fruen,
Som sluttede, hvad Læseren nu veed.