Baggesen, Jens Uddrag fra Kallundborgs Krønike, eller Censurens Oprindelse

Borgmestersken begyndte da igien,
Men sprang tre fire Blade reent forbi,
Som der var alt for meget moersomt i;
169 Man derfor eene hende Skylden give,
Om Følgende lidt kiedsomt skulde blive: