Baggesen, Jens Uddrag fra Kallundborgs Krønike, eller Censurens Oprindelse

Jens Skovfogd gik sin Vei igien,
Kom hiem, gik i sin Seng, sov hen,
Stod op, og Morgenen derpaa
Sig lod med ingen Ting forstaae.