Baggesen, Jens Uddrag fra Orpheus og Eurydice

Ved Tartarus *) han traf Apoll
(Som faa, maaskee slet ingen veed).
"Min Søn! kom ikke længer ned!
"Du maae gaae frie for Syndsens Sold,