Baggesen, Jens Uddrag fra Orpheus og Eurydice

"Og faaer en Plads i Zeuses Rige!
"Som Gud du did med mig opstige."