Baggesen, Jens Uddrag fra Orpheus og Eurydice

Og vips - han fløi ad Trappen ned
(Farvel, o! Zeus ! Farvel, Papa!
Farvel Olymp , etcetera!)
Og kom i Hast til Styxes Bred;
Og seilte saa til hine Enge,
Hvor hun ham kiærlig vented' længe.