Baggesen, Jens Uddrag fra Emma. Et romantisk Eventyri fem Sange

Snart Kiærligheds Heltinde bringer
Sin Ven til Havens Ende hen;
Han over Muren frelst sig svinger,
Og glad hun flyver hiem igien.