Baggesen, Jens Uddrag fra Emma. Et romantisk Eventyri fem Sange

Carl stille staaer, og seer derpaa -
Og ned paa Keiserkongens Kinder
En Fader-Taare langsom rinder -
Han nærmer sig, og taler saa: