Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Ak! at jeg med en Hammer denne Tanke
Dybt ind i manges Pander kunde banke,
Som op og ned i Buegangen spanke ,***)