Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Den Sag er plat;
Men hvo der havde dem paa Jorden sat,
Har Taushed skiult i Glemsels mørke Nat!
Grundlærde Pennes Myriader
Formode blot, at brave Lameks Søn,
Der biergede, blandt andet, og vort Kiøn,
Herr Kaptein Noah var hans Stammefader -
Og jeg - jeg finder Hypothesen skiøn.