Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Saa snart han kom til Lyset, blev han vranten;
Han vrippede den Gang han først blev svøbt;
Han skreeg forskrækkelig, da han blev døbt,
Og var fra den Tid af bestandig skranten.