Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Men dette glade Liv kun varte kort -
Ak! spæde Barndoms Dage snart henglide!
De sorte Haar med Alderen blir hvide;
Men Livets Hvidt med Alderen blir sort.