Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Jeg ei fortælle tør det Rama-Skrig,
Som i den hele Bye herover reiste sig;
Thi Pogen lod sig offentlig forlyde,
237 Naar han i Snak med Byens Lærde kom,
Med Meninger om Jordens Dreien om,
Om flere Verdener , om naadig Dom
Selv over Diævlene , naar Enden fom -
Om Salighed for Tyrk , saa vel som Iyde,
Og meget andet sligt, som Gud forbyde!