Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Forgiæves Degn, forgiæves Præst
Forføgte hver paa sin Maneer, fom beft,
Den unge Synder om at vende -
Omsonst forbød de ham, at lade Jorden rende,
Omsonst de trued' ham med evig Soed,
Ifald han havde noget derimod,
At Zadigs Autor evig maatte brænde,
Omsonst de trued' ham med evig Ild,
Ifald han troede Vredens Gud saa mild,
At han den mindste Diævel af den Gryde,
Som evig lige stærk skal evig syde,
Tog op igien - " nei! " raabte begge, " nei!
" Guds Vredes Flammer slukkes evig ei! "