Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Man nu for sildigen fandt ud,
At det var Synd mod Mennesken og Gud,
238 At lade slig en Pog studere
Meere.
For end, om mueligt, dog hans arme Siæl
At redde fra bekiendte Kløer af Satan,
Der raged til sig Cora, 'Biram, Dathan ,
Kong Achab, Zambri , Dronning Jesabel ,
Pilatus, Judas, Mahomet, Voltaire ,
Og fleer, som man ei værdiger den Ære,
At nævne, skiøndt man veed dem meget vel,*)
Beslutted' man, med eet at sige Stop
Til denne kietterske Galop,
Før han med Krop og Siæl (som oventil citerte)
Midt ind i Diævlestalden gallopperte.