Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Men atter til Historien tilbage -
(De Parentheser har Sieur Satan skabt!
Med dem kom ind i Verden Langheds Plage,
Og Kortheds skiønne Paradiis blev tabt.)