Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Der om min Fætters Skrift gik Rye
I begge Skolerne og i den hele Bye -
Hvor underlig sig Lykken dog mon føie!
Han pludselig blev hensat i den Høie.