Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

"Den være, som den vil! man kan jo rende,
"Naar man har Mod og Lyst, til Verdens Ende - "
"Ret saa! men det er ikke dermed giort!