Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Men ak! Exempler nok man har derpaa:
Naar eengang skrevet staaer i Skiæbnen " Gaae! "
Saa byder al Fornuft omsonst os staae.