Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Forgiæves stræbte man, ved Faren at belyse,
At faae min Fætter til for dette Tog at gyse,
Anførte ham Exempler sidst og først*)
Paa Lærde, som krepeerte var' af Gield,
Poeter, som omkomne var' af Tørst,
Og andre, som var' sulted reent ihiel;**)
Og viiste ham, som i et Perspectiv,