Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Sit hele følgende Studeringsliv -
Omsonst! han trodsed' alt; han havde lært at fryse,
Var vant til Sult og Tørst, og lod sig ikke kyse.