Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Og denne Skole var et Despotie
Med Adel og Aristocrater i,
Af alle Former, hvori Tyrannie
Den arme Menneskhed fordanner og forqvakler,
Den værste! Selv aldeles Anarchie
Adklækker ei saa mange Stakler,
Kun Død er dennes Frugt; men hins er Slaverie .