Baggesen, Jens Uddrag fra Forfatterens Liv og Levnet af hans Fætter

Regenten, som ved Kunsten, trods Naturen,
Var bleven dens Tyran,
Var en Pisistratus - Censuren
Gik ham ærbødigen forbi, som Mand,
Som Rector, og som Lærd - men nødt til Sværdet
Af tusind Misbrug, som hans Formand lod
I Anarkiet fæste Rod,
Af Iver for sin Pligt han havde hærdet
Et Henri Quatre-Bryst
Til Josephs Lyst,*)
Og med en Strænghed uden Lige
Holdt i bestandig Zittren Skolens Rige.